محمد امیری رودان

وبسایت شخصی جهانگردی

No Image Found

سفرهای ایران

شروع سفرهای من از شانزده سالگی و در تعطیلات تابستان بود و اولین سفر جدی داخلی من پس ...

No Image Found

زندگی نامه

باسلام من محمدامیری رودان درتاریخ  22 آذر ۱۳۵۱ دربیمارستان ثریا (شهیدبهشتی) واقع ...